IoT Solutions Under The New Era of 5G

IoT Solutions Under The New Era of 5G

29 June 2020 Protik Innovation Center invites you to attend “IoT Solutions Under The New Era of 5G” webinar on Monday,June 29th, 2020, 4:30-6:30 PM. This webinar is supported by the #AADF and #TechSpace.al 👉Join us live on Zoom by registering to the event in the link:...
Staying Cyber-Healthy during COVID-19

Staying Cyber-Healthy during COVID-19

8 May 2020 Protik Innovation Center invites you to attend “Staying Cyber-Healthy during COVID-19” webinar on Friday, May 8th, 2020, 4:00-6:00 PM. This webinar is supported by the #AADF and #TechSpace.al. 👉Join us live on Zoom by registering to the event in the link:...
Mbyllja e përkohshme e TechSpace

Mbyllja e përkohshme e TechSpace

10 Mars 2020 Nisur nga situata e pazakontë, bashkë me të rinjtë në TechSpace, vendosëm të mbyllim përkohësisht ambientet. Gjithsesi, të gjithë do jemi në kontakt online për të vijuar me idetë dhe projektet. PRIORITET tani është vetëm SHËNDETI! Mos bini pre e...