APPLICATION FORM

Bashkohuni në TechSpace

TechSpace “Mëso/Guxo/Krijo” është një hapësirë edukimi për teknologjinë, inovacionin dhe shpirtin e sipërmarrjes.

TechSpace është një qendër inovacioni në shërbim të Startup-eve, studentëve dhe entuziastëve të fushës së teknologjisë dhe informacionit. TechSpace ka për qëllim të mbështesë me hapësira pune, trajnime, mentorime, asistencë dhe udhëzime të gjithë pjestarët e saj, në mënyrë që të ketë sa më shumë produkte në ndihmë të zhvillimit teknologjik.

REGJISTROHU

student-logo
startup-logo
startup-logo

Innovation cannot be developed in isolation; it requires collective action. At TechSpace, you can find the resources, knowledge, and talent to develop your initiatives.

Address: Building of Innovation, St. Pope John Paul 2, Tirana

Email: info@techspace.al