INFRASTUKTURA

Mjediset e “TechSpace” janë të projektuara për të mundësuar bashkëdizenjimin e produkteve inovatore, testimin e tyre, ndarjen e ideve dhe krijimin e prototipeve, si dhe çlodhjen në hapësirat e dedikuara.

foto-zona-e-clodhjes
foto-zona-e-clodhjes
foto-zona-e-clodhjes

PARTNERËT

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universitetin Politeknik të Tiranës
Universitetin Politeknik të Tiranës
Shkolla e Mesme Profesionale TIK "Hermann Gmeiner"
Shkolla e Mesme Profesionale TIK "Hermann Gmeiner"
Shkolla Profesionale Teknike Elektrike "Gjergj Canco"

Shkolla Profesionale Teknike Elektrike "Gjergj Canco"

Albanian-American Development  Foundation

Albanian-American Development Foundation

Protik Innovation Center

Protik Innovation Center

Inovacioni nuk mund të zhvillohet i izoluar, ai kërkon veprim kolektiv. Në TechSpace ju gjeni burimet, njohuritë dhe talentin për të zhvilluar iniciativat tuaja.

Adresa: Godina e Inovacionit, Rr. Papa Gjon Pali 2, Tirane

Email: info@techspace.al