RRETH NESH

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si institucioni themelor sa i përket digjitalizimit të administratës publike dhe shërbimeve publike që u ofrohen qytetarëve dhe bizneseve, funksionon në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22.11.2017.

Bazuar në fushëveprimin e gjerë të tij, si dhe ekspertizës ekzistuese të kapaciteteve njerëzore në dispozicion, AKSHI ka në 18 Shkurt inaguroi qendrën më të re teknologjike “Tech Space”, duke qenë përgjegjës për krijimin e ambienteve kreative të hapësirës së saj, hartimin e programeve në mbështetje dhe zhvillim të startup-eve, si dhe nxitjes së bizneseve të konsoliduara brenda Qendrës në zgjerimin e aktivitetit të tyre.

Inkubatori do të ofrojë bashkëpunim, ambiente të posaçme për zhvillimin e idesë, rrjetëzim, mbështetje profesionale me konsulencë e mentorim, si dhe krijimin e mundësive për investime të mundshme.

“Tech Space” do të gjenerojë ide të reja, do të thithë talente inovative pranë tij, do të investojë në ide novatore dhe në industri kreative si një mjet për të ndikuar dhe për të nxitur ndryshimin social.

Qëllimi i Qendrës do të jetë të shndërrohet në një ndër ambientet më të frekuentuara, ku të rinjtë jo vetëm kanë mundësi të hostohen, por edhe të gjejnë njëri-tjetrin dhe të plotësojnë grupin e tyre të punës duke zhvilluar dhe më shumë idenë dhe duke i dhënë një formë konkrete biznesit të tyre.

INFRASTUKTURA

Ambientet e “Tech Space” janë të projektuara për të mundësuar bashkëdizenjimin e produkteve inovatore, testimin e tyre, ndarjen e ideve dhe krijimin e prototipeve si dhe shplodhjen në hapësirat e dedikuara. Në këto hapësira pune gjenden mjete digjitale në dispozicion të zhvillimit të ideve të startup-eve,të cilat do të përdoren falas, si dhe do të ofrohet konsulencë profesionale dhe ndjekje e mbështetje hap pas hapi të ideve të startup-eve nga ekspertët e specializuar në fusha të ndryshme (TIK, marketing, juridik, ekonomik, financë etj.), nga inicimi i punës deri në krijimin e produktit përfundimtar. Të gjitha këto qëllime arrihen përmes konceptimit të hapësirës fizike në disa pjesë ku përfshihen: hapësira e ekspozimit të produkteve (showroom), “Tech shop”, salla e konferencave, sallat e mbledhjeve, kuzhina dhe zona e çplodhjes dhe argëtimit.Ndërthurja e të gjithë këtyre ambienteve që plotësojnë nevojat e startup-ve të reja dhe atyre në zhvillim duke integruar një sërë teknologjish të ndryshme, ndihmojnë në krijimin dhe promovimin e produkteve inovatore.

PARTNERËT

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universitetin Politeknik të Tiranës
Universitetin Politeknik të Tiranës
Shkolla e Mesme Profesionale TIK "Hermann Gmeiner"
Shkolla e Mesme Profesionale TIK "Hermann Gmeiner"
Shkolla Profesionale Teknike Elektrike "Gjergj Canco"

Shkolla Profesionale Teknike Elektrike "Gjergj Canco"

INFO

Inovacioni nuk mund të zhvillohet i izoluar,
ai kërkon veprim kolektiv. Në TechSpace ju
gjeni burimet, njohuritë dhe talentin për të
zhvilluar iniciativat tuaja.

KONTAKT 

ADRESSA: Godina e Inovacionit, Rr. Papa Gjon Pali 2, Tirane
EMAIL: info@techspace.al

SOCIAL MEDIA