28 Maj 2019

Në një takim me të rinj, që eksperti grek i Microsoft Evangelos Chrysafadis zhvilloi sot pranë TechSpace, foli për temën “David vs Goliath in Global economies”.Takimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi me të rinjtë e pranishëm, duke shkëmbyer opinione dhe sugjerime për temën e trajtuar.