Bëhuni pjesë e procesit të transformimit të punësimit në Shqipëri, në TechSpace, më 9 maj!

🚀 Bashkohuni me ne për një ngjarje ekskluzive që prezanton TalentsLink.

Thuaj lamtumirë metodave tradicionale të rekrutimit dhe përshëndetnjë epoke të re të efikasitetit dhe inovacionit! TalentsLink vjen për të përmirësuar procesin tuaj të punësimit si kurrë më parë përmes praktikave në vetëm dy javë.

Bëhuni pjesë e këtij lançimi inovator ndërsa ne zbulojmë mundësitë e pafundme të TalentsLink.

🗓️ 09.04.2024

⏰ 09:00 – 12:00

Ky projekt mbështetet nga Techspace dhe  RECONOMY. RECONOMY është një program rajonal gjithëpërfshirës dhe i zhvillimit ekonomik tëgjelbër i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar përZhvillim (Sida), i zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation në partneritet me IMAA dhe të tjerë nëPartneritetin Lindor dhe Ballkanin Perëndimor.