19 Prill 2019

AKCESK-u, në bashkëpunim me AKSHI-n organizojnë një trajnim pesëditor, lidhur me ‘Sistemin e menaxhimit të raportimit të incidenteve të sigurisë kibernetike’, për raportimin e incidenteve nga institucionet shtetërore dhe subjektet private që kanë një infrastrukturë kritike dhe me ndikim madhor në ofrimin e shërbimeve publike.