19 Shkurt 2019

Rreth 30 të rinj, aspirantë për të qenë programues në të një ardhme të afërt 👩🏼💻👨🏻💻, u njohën sot në mënyrë të përgjithshme me teknologjitë moderne që Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit përdor për fushën web 😀, ndërsa shumë shpejt trajnimet do të specifikohen dhe trajtojnë në mënyrë më të detajuar teknologji si: Nodejs, Dotnet Core, Dockers, Angular etj.Drejtori i Programimit pranë AKSHI-t 👨🏻🔧, Fatjoni gjatë trajnimit, udhëzoi programuesit aspirantë që të përqafojnë sa më parë teknologjitë aktuale të AKSHI-t, të cilat kanë gjetur zbatim në projekte konkrete duke rezultuar të suksesshme