Ka një eksperiencë të gjatë në ekosistemin e startup-eve në Shqipëri, që prej 2013 duke qene
organizatore e një prej konkurseve të startup-eve në Shqipëri, ka qenë mentore në disa programe
mentorimi dhe inkubimi duke përmendur këtu edhe programin e EU for innovation.
Blerina që prej 2013 jep mësim në Fakultetin e Ekonomisë-Universitetin e Tiranës lëndët: sipërmarrje,
komunikimin në biznes, etj.