Xhulio Mitre me fokus në Dizajnin e Ndërveprimit. Krahas ndjekjeve të tij akademike, Xhulio është bashkëthemelues dhe zhvillues biznesi në “ZeroTek Një” shpk, një startup që synon të ndihmojë bizneset dhe sipërmarrësit e rinj në  zbatimin e ideve të  reja, ndërtimin e strategjive të reja për tregun, blerjen e investimeve, zhvillimi i aftësive tek grupet e reja të nevojshme për tregun e punës. Xhulio sjell gjithashtu ekspertizën e tij në klasë, duke shërbyer si pedagog me kohë  të plotë  në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Eknomisë dhe si Drejtor Programi në ALLSAFE Talks. Përvec angazhimeve të tij akademike dhe të biznesit, Xhulio është një sipërmarrës i pasionuar me një interes të  madh për teknologjinë, i cili shpesh ndan njohuritë përmes blogut të tij mbi tema të tilla si sipërmarrja, inovacioni dhe teknologjitë në zhvillim.