MEET THE MENTOR – Bledion Vladi

MEET THE MENTOR – Bledion Vladi

👱🏼‍♂️Bledion Vladi është një sipërmarrës shqiptar me banim në Frankfurt. Ai është i njohur si vizionari pas Preventio, një startup i specializuar në zgjidhjet e Intelligjencës Artificiale për sektorë të tillë si pasuritë e paluajtshme, kompanitë e sigurimeve dhe...