👱🏼‍♂️Bledion Vladi është një sipërmarrës shqiptar me banim në Frankfurt. Ai është i njohur si vizionari pas Preventio, një startup i specializuar në zgjidhjet e Intelligjencës Artificiale për sektorë të tillë si pasuritë e paluajtshme, kompanitë e sigurimeve dhe industrisë. Krahas rolit të tij si themelues i Preventio, Bledioni angazhohet në mënyrë aktive me shumë startup-e të tjerë në rolin e investitorit, gjithashtu si mentor dhe konsulent.

Përveç kontributit të tij në fushën e sipërmarrjes, Bledioni mban pozicione të rëndësishme në organizata të njohura. Ai aktualisht shërben si Drejtor Menaxhues i Growunited, një NGO-në me seli në Frankfurt. Për më tepër, Bledioni se fundmi ka marre titullin e Presidentit të organizatës Alumni të Universitetit të Shkencave të Aplikuara, accadis Hochschule.

Përfshirja e Bledionit në ndërmarrje dhe institucione të ndryshme i ka mundësuar atij të nxisë një rrjet të gjerë profesionistësh, sipërmarrësish dhe ekspertësh të fushave të ndryshme. Duke përdorur këtë rrjet të gjerë, ai vazhdimisht kërkon të fuqizojë sipërmarrësit e rinj në Shqipëri duke vepruar si mentor. Bledioni ofron shërbime konsulence që përfshijnë zhvillimin e prototipeve, rritjen e biznesit, strategjitë e financimit, zgjerimin e rrjetit evropian dhe më shumë, me qëllimin përfundimtar për forcimin e ekosistemit startup në Shqipëri.

🌎Nëse dëshiron të regjistrohesh në TechSpace si start-up kliko në link-un në vijim ose na shkruaj në: info@techspace.al

STARTUP